Kennismaking

Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek, waardoor de klachten duidelijker worden. Ook zullen we vragen stellen over o.a. je gezin van herkomst en levensgeschiedenis. Soms is aanvullend psychologisch onderzoek nodig om tot een goede diagnose en behandeladvies te komen.

diagnose behandeling

Behandelplan

Naar aanleiding van de kennismaking (en eventueel het onderzoek) stellen we een schriftelijk behandelplan op waar de diagnose, behandelvorm, werkwijze, doelen en duur van de behandeling in komen te staan. Dit wordt toegelicht tijdens de eerstvolgende afspraak.

Snelle en effectieve behandeling

Vervolgens volgen er meerdere behandelafspraken en een eindgesprek. Een behandelafspraak duurt 45 minuten. De psychologische behandeling vindt plaats volgens een bewezen, effectief behandelprotocol. Dit is over het algemeen cognitieve gedragstherapie, aangevuld met o.a. EMDR, schematherapie en mindfulness-therapie. Het doel van de behandeling is om jou sterker te maken, zodat je zelf weer verder kunt.

behandeling psychische klachten
Afzeggen van afspraken

Als je een afspraak heeft die u niet na kunt komen, vragen wij je deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien je je niet tijdig afmeldt, zijn wij genoodzaakt het consult deels in rekening te brengen. De kosten hiervoor bedragen € 40,- per gemiste afspraak. Hou er rekening mee dat deze nota volledig voor eigen rekening is en niet bij de verzekering kan worden ingediend. Afspraken kunnen per mail, telefoon of sms/whatsapp worden afgezegd.

Dossierbeheer

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt tijdens de behandeling een dossier gevormd waar ik administratieve en psychologische gegevens in vast leg. Je hebt recht op inzage van je eigen dossier. Voor inzage in het dossier kun je een afspraak maken. Ook kun je een kopie van je dossier ontvangen. Daarvoor geldt een onkostenvergoeding. Wettelijk dient je dossier vijftien jaar bewaard te worden waarna alle gegevens worden vernietigd. Op verzoek kan het dossier ook eerder, zelfs onmiddellijk, na beëindiging van de behandeling worden vernietigd.

Kwaliteitsstatuut GGZ-vrijgevestigden
Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. De betreffende informatie is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl Hier vind je alle belangrijke informatie die inzichtelijk maken hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Ook Psychologenpraktijk Blossom heeft een kwaliteitsstatuut.

 

Privacy
Er bestaan een aantal wetten waarmee jouw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Blossom werkt volgens de wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op de uitoefening van psychologische hulpverlening en beschikt over een AVG verklaring. Lees hier de Privacy Policy in het kader van de AVG. Dat betekent onder andere dat ik nooit zonder schriftelijke toestemming informatie aan derden wordt gegeven. De verwijzer (meestal huisarts) krijgt aan het het einde van de behandeling schriftelijk bericht over de behandeling. Hierin staat een korte beschrijving van de behandeling en de behaalde resultaten. Als je dat liever niet wilt, dan kun je tijdens het intakegesprek aangeven dat je geen toestemming geeft voor het verstrekken van informatie. Wanneer je niet wil dat de zorgverzekeraar inzage krijgt in privacy-gevoelige informatie kun je bij Blossom een privacy-verklaring vragen en deze ondertekenen, die je met de factuur kunt meesturen aan je zorgverzekeraar.

 

Privacy en Routine Outcome Monitoring (ROM)
ROM, Routine Outcome Monitoring, is het structureel en herhaaldelijk meten met behulp van vragenlijsten hoe het met je gaat. Zo wordt je bij de start van de behandeling, gedurende de behandeling en bij het afsluiten van de behandeling gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Op die manier kunnen we goed blijven evalueren hoe het met je gaat en of de behandeling goed werkt.

 

Klachtenregeling
Zowel voor jou als voor mij als behandelaar geeft een klacht mogelijkheden tot verbetering van de hulp. Als je voor je gevoel en naar eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, dan kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om je klacht samen
met je behandelaar te bespreken en op te lossen. Het helpt om dan duidelijk aan te geven dat je niet tevreden bent en  waarover je niet tevreden bent. Als het niet lukt om samen de klacht op te lossen dan kunnen we een erkende en onafhankelijke geschilleninstantie inschakelen. Met mijn praktijk ben
ik aangesloten bij LVVP. Via deze link vindt u de klachtenprocedure.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking en/of oriëntatie gesprek