Effectieve behandeling op maat

Blossom werkt met behandelmethoden die wetenschappelijk gezien bewezen effectief zijn bij psychische klachten. In de behandeling van kinderen wordt meestal gewerkt met cognitieve gedragstherapie, EMDR en/of schematherapie. Daarnaast is ouderbegeleiding mogelijk. Ook kan aanvullend PMT gegeven worden door een Psychomotorisch Therapeut. In de behandeling zijn verder vaak elementen uit de speltherapie en mindfulness verweven. Tot slot wordt vaak samengewerkt met de kinderfysiotherapeuten van TRIAS, die in hetzelfde gebouw werken. Zij zijn o.a. gespecialiseerd in prikkelverwerking, slaapproblemen en psychosomatische klachten. Ieder kind en gezin is immers uniek en verdient een behandeling op maat. 

 

Oriëntatie gesprek

Vrijblijvend meer te weten komen?

Heb je ergens vragen over of wil je iets overleggen? Plan dan nu vrijblijvend en kosteloos een telefonisch oriëntatiegesprek in. In dit gesprek word je geïnformeerd over de werkwijze en behandelmethoden. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen en kan er meegedacht worden over de best passende hulp. Als je liever mailt hierover is dit ook mogelijk. Denk niet te lang “ik moet er alleen uitkomen” of “het moet eerst erger worden”. Juist als je er vroeg bij bent, kan een psycholoog vaak goed en snel helpen.

  Ik heb een vraag over:

  Ik geef met het versturen van dit formulier toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens  Met uw gegevens wordt uiteraard discreet omgegaan. Bekijk ons privacy beleid

  Cognitieve gedragstherapie

  Cognitieve gedragstherapie (CGT) is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 5  jaar. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een kind negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. We richten daarbij ons op het aanleren van positieve gedragsinstructies en zelfaansturing.

   

  Exposure therapie wordt vaak toegepast als onderdeel van cognitieve gedragstherapie en richt zich op praktische oefeningen in sociale situaties. Dit kan bijvoorbeeld thuis, op school of tijdens de sessies. Door te oefenen in en met situaties waarin het kind klachten ervaart kan het zelfvertrouwen van het kind weer groeien. Tot slot worden diverse mindfulness-, ontspannings- en
  ademhalingsoefeningen gebruikt, zodat kinderen leren om zich anders te voelen in moeilijke situaties.

   

  Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan, waarin deze methode een zeer effectieve psychotherapie blijkt. Cognitieve gedragstherapie geldt dan ook volgens officiële richtlijnen voor veel stoornissen als de psychologische behandeling van eerste keus.

  Bewezen effectief bij:
  Zelfvertrouwen in sociale situaties

  Gevoelens van angst, somberheid en depressie

  EMDR

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is geschikt voor kinderen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Het is een bewezen effectieve en
  snelle behandelmethode als er sprake is van klachten die vermoedelijk samenhangen met negatieve gebeurtenissen (bijvoorbeeld een scheiding, geweld, ongeluk, ziekte, overlijden, pesten of seksueel misbruik). Deze behandeling kan al op zeer jonge leeftijd effectief zijn (vanaf ongeveer twee jaar).

   

  EMDR is in 1989 ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, eetproblemen, de gevolgen van meervoudige traumatisering, zelfbeeldproblemen en chronische pijn.

   

  Het fijne van EMDR is dat het zo snel werkt. Een kind dat één keer iets naars heeft meegemaakt, heeft meestal slechts 1 tot 3 sessies nodig om dit te verwerken middels EMDR. Als een kind langere tijd is bedreigd of lastiggevallen is EMDR meestal een onderdeel van een uitgebreidere behandeling.

  EMDR behandeling

  Bewezen effectief bij:
  Verwerking traumatische gebeurtenis(sen)
  Oplossen van klachten die samenhangen met negatieve gebeurtenissen
  Verwerken van scheiding, geweld, ongeluk, ziekte, overlijden, pesten etc.
  Kinderen, jongeren en volwassenen

  Schematherapie

  Blossom gebruikt, vooral bij jongeren, schematherapie bij de behandeling. Deze behandeling is gericht op het herkennen van nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen. Het is een vorm van therapie waarbij het gevoelsleven en de emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop men in het hier en nu met die behoeften omgaat. Jongeren wordt geleerd om deze emotionele behoeften te herkennen, te accepteren en eraan tegemoet te komen.

  PMT (Psychomotorische Therapie)

  PMT is een therapievorm waarbij je lichaam en bewegen centraal staan. Het is een speelse en praktische benadering om kinderen en jongeren vaardigheden aan te leren en emotionele uitdagingen en gedragsproblemen te helpen overwinnen. Soms begrijp je niet precies waarom je je voelt zoals je je voelt, of waarom je doet zoals je doet. Tijdens PMT leer je door spel en fysieke activiteiten meer over je eigen gedrag, gevoelens en grenzen. Ook kan je leren om anders met situaties om te gaan. Bijvoorbeeld minder snel boos worden, beter voor jezelf opkomen of met meer zelfvertrouwen meer durven.

  Ouderbegeleiding

  Dit wordt ingezet om in te gaan op specifieke vragen van de ouder de opvoeding en de klachten van het kind. We richten ons in deze sessies o.a. op aansluiten bij het kind, de relatie verbeteren en structuur bieden. Samen wordt gezocht naar oplossingen en ik geef praktische tips die u thuis kunt uitproberen. Tevens wordt in oudergesprekken aandacht besteed aan achtergrondinformatie over de klachten van het kind.

  Diagnostiek

  Soms is het nodig om beter zicht te krijgen op wat er met uw kind aan de hand is. Door middel van gesprekken met u en uw kind zal getracht worden om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de problematiek. Ook (telefonische) gesprekken met school zijn mogelijk. Naast de gesprekken kan ook gebruik gemaakt worden van een psychodiagnostische screening. Vooral bij jonge kinderen wordt ook veel gebruik gemaakt van observaties tijdens het spel. De meeste kinderen ervaren dit soort onderzoeken als plezierig. Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden, worden de resultaten in een verslag verwerkt. De uitkomsten van het onderzoek worden met u besproken, u krijgt vervolgens
  het verslag van het onderzoek. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind is uw kind bij dit gesprek aanwezig, of wordt een aparte afspraak met uw kind gemaakt.

   

  Als voor of tijdens het onderzoek blijkt dat uitgebreidere en complexere diagnostiek nodig is dan Kinderpraktijk Blossom kan bieden, dan wordt er doorverwezen naar een andere instelling voor specialistische jeugd GGZ.

  Cognitieve gedragstherapie

  Krijg een zo volledig mogelijk beeld van de problematiek.
  Het onderzoek kan bestaan uit een intelligentie-onderzoek, een ontwikkelingsscreening en/of een persoonlijkheidsonderzoek
  De meeste kinderen ervaren dit soort onderzoeken als plezierig.

  Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking en/of oriëntatie gesprek