Tarieven, vergoedingen en wachtlijst

Zorg vergoed door de basisverzekering

 

Blossom is niet gebonden aan contracten met zorgverzekeraars en daarmee een niet- gecontracteerde zorgaanbieder. In de praktijk betekent dit dat je de kosten van je behandeling vooruit betaalt en aan het einde van de behandeling zelf je declaratie indient bij je zorgverzekeraar voor vergoeding. Volgens de wet heeft iedereen recht op psychologische behandeling. De behandeling bij Blossom worden om deze reden dan ook achteraf vergoed vanuit de basisverzekering (na aftrek van het eigen risico). De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort polis en de verzekeringsmaatschappij. Wij raden je aan om vooraf met de verzekering contact op te nemen om na te vragen in hoeverre ze deze hulp vergoeden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het heel belangrijk een verwijzing te hebben van de (huis)arts die aan de eisen van de zorgverzekeraar voldoet. Ook moet er sprake zijn van een diagnose uit de DSM-V (psychiatrisch handboek) die niet is uitgesloten van vergoeding.

 

Informatie kosten en vergoedingen 2021

Bij de start van de behandeling wordt t een inschatting gemaakt welk traject bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van jouw klachten. Hieronder staan de landelijk vastgestelde kosten per traject. De minuten die voor een traject staan worden o.a. besteed aan gesprekken, telefonische contacten, e mailcontacten, diagnostiek, verslaglegging en overleg met de verwijzer indien nodig. Rechts in het overzicht kun je het aantal sessies per traject vinden. In overleg met jou kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van je klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvang je de declaratie voor de gehele behandeling. Deze kan je vervolgens indienen bij je zorgverzekering.

Traject Aantal minuten (maximaal) NZa Tarief 2021 NZA Tarief 2020 Aantal sessies (incl. intake)*
Basis Kort (BK) 294 € 522,13 € 504,47 2 tot 4 sessies
Basis Middel (BM) 495 € 885,01 € 853,38 5 tot 7 sessies
Basis Intensief (BI) 750 € 1434,96 € 1383,65 9 tot 11 sessies
Basis Chronisch (BC) 753 € 1380,49 € 1330,98 maximaal 11 sessies
Onvolledig behandeltraject 120 € 228,04 € 219,78 1 tot 2 sessies

Informatie kosten en vergoedingen 2022

In 2022 veranderd het systeem van vergoedingen van GGZ behandelingen naar het zorgprestatiemodel. Behandelingen gaan dan per sessie afgerekend worden, zie voor alle informatie hierover: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/#waarom. Alle huidige behandelingen worden eind 2021 afgesloten en dan gaan we januari 2022 over naar de nieuwe bekostiging. Dit zorgt ervoor dat je eigen risico wellicht weer belast gaat worden in 2022.

Wachtlijst

 

Blossom heeft momenteel een wachtlijst voor volwassenen van 4 weken voor een intakegesprek. De behandeling kan hierop volgend meteen starten en heeft dus geen wachttijd (0 weken)

 

 

Zorg zelf betalen

 

Je kan er ook altijd voor kiezen de zorg zelf te betalen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om één of een aantal behandelgesprekken te voeren om je weer op weg te helpen. Ook is het mogelijk een kortdurende EMDR behandeling te doen om nare gebeurtenissen of hardnekkige angsten te overwinnen. Wellicht ben je wel aanvullend verzekerd voor aanvullende psychosociale / alternatieve zorg en krijg je toch de behandeling (deels) vergoed. Dit kun je checken bij jouw verzekeraar. Voor deze aanvullende zorg heb je geen verwijsbrief nodig van je huisarts.

 

Tarieven onverzekerde zorg

 

  • Individuele behandelsessie 45 minuten (OVP- onverzekerd product) : €95,-
  • Intake 45 minuten: €120,-
  • Bijkomende activiteiten: €95,- per uur (contact met huisarts, schrijven van verslagen, diagnostiek en tussentijds behandelcontact per mail en telefoon

 

 

No-show tarief

 

Het nakomen van de afspraken is een voorwaarde om tot een goede hulpverlening te kunnen komen. Indien u niet naar een afspraak kunt komen, ongeacht de reden, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren per email door te geven. Indien de afspraak te laat of niet door u wordt afgezegd, wordt
een tarief van € 40,- per gemiste afspraak in rekening gebracht als een gedeeltelijke vergoeding voor verlies van de gereserveerde behandeltijd. Hiervoor krijgt u een rekening thuis gestuurd. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Meer informatie over contractvrij werken

 

De voordelen van contractvrij werken zijn onder meer de vrijheid in het kiezen van je behandelaar en behandelduur, bescherming van je privacy en een behandeling op maat in plaats van strikt opgelegde behandelmethodes en technieken. Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. 

Het nadeel van contractvrij werken is dat je de kosten van de behandeling zelf vooruit moet betalen. Aan het einde van de behandeling moet je zelf jouw factuur indienen bij jouw zorgverzekeraar voor vergoeding. Je moet dan mogelijk een deel (variërend van 0 tot maximaal 40%) zelf betalen, afhankelijk van je verzekering.

Hou er verder rekening mee dat je ziektekostenverzekering een minimaal algemeen eigen risico kent van € 385,- per jaar. Als je nog geen andere kosten hebt gemaakt kan het zijn dat je deze € 385,- zelf dient te betalen. Sommige zorgkosten zijn aftrekbaar bij de belastingdienst. Het jaar waarin een behandeling start, is bepalend voor de berekening van het eigen risico. Ligt de begindatum in 2020 dan is het eigen risico van 2020 van toepassing.

Voor de basisverzekering heb je de keuze uit diverse varianten: bijvoorbeeld een restitutiepolis, een combipolis, een budgetpolis of een naturapolis. Heb je een naturapolis of een budgetpolis, dan vergoedt jouw zorgverzekeraar ongeveer 50 tot 80% van de behandeling. Heb je een restitutiepolis, dan wordt de behandeling meestal tussen de 75% en 100% vergoed.

Van belang is om te weten dat volgens artikel 13 van de Zorgverzekeringswet de vergoeding niet zo laag mag zijn dat het voor de verzekerden een ‘hinderpaal’ is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking en/of oriëntatie gesprek