Tarieven, vergoedingen en wachtlijst

Wachtlijst

Blossom heeft momenteel voor volwassenen een wachtlijst van ongeveer vier maanden.

Vergoedingen (basisverzekering)

Blossom is niet gebonden aan contracten met zorgverzekeraars en daarmee een niet- gecontracteerde zorgaanbieder. In de praktijk betekent dit dat je de kosten van je behandeling zelf betaalt en zelf je declaratie indient bij je zorgverzekeraar voor vergoeding. Volgens de wet heeft iedereen recht op psychologische behandeling. De behandeling bij Blossom worden om deze reden dan ook altijd vergoed vanuit de basisverzekering (na aftrek van het eigen risico). De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort polis en de verzekeringsmaatschappij. Wij raden je aan om vooraf met de verzekering contact op te nemen om na te vragen in hoeverre ze deze hulp vergoeden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het heel belangrijk een verwijzing te hebben van de (huis)arts die aan de eisen van de zorgverzekeraar voldoet. Ook moet er sprake zijn van een diagnose uit de DSM-V (psychiatrisch handboek) die niet is uitgesloten van vergoeding.

U krijgt een rekening thuisgestuurd, waarop u precies kunt zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. Hierbij gaan we bij Blossom uit van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als de werkelijke tijd meer dan een kwartier afwijkt, zullen we wel een andere tijd registreren. Er zijn vier verschillende zorgprestaties* mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;

*Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Psychologiepraktijk Blossom werkt met de landelijk vastgestelde NZA tarieven. Deze tarieven zijn allen terug te vinden op de website van het NZA en op uw factuur. 

Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

Zorg zelf betalen

Je kan er ook altijd voor kiezen de zorg zelf te betalen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om één of een aantal behandelgesprekken te voeren om je weer op weg te helpen. Ook is het mogelijk een kortdurende EMDR behandeling te doen om nare gebeurtenissen of hardnekkige angsten te overwinnen. Wellicht ben je wel aanvullend verzekerd voor aanvullende psychosociale / alternatieve zorg en krijg je toch de behandeling (deels) vergoed. Dit kun je checken bij jouw verzekeraar. Voor deze aanvullende zorg heb je geen verwijsbrief nodig van je huisarts.

 

Tarieven onverzekerde zorg

  • Individuele behandelsessie 45 minuten (OVP- onverzekerd product) : €100,-
  • Intake 45 minuten: €120,-
  • Bijkomende activiteiten: €100,- per uur (contact met huisarts, schrijven van verslagen, diagnostiek en tussentijds behandelcontact per mail en telefoon)

 

No-show tarief

Het nakomen van de afspraken is een voorwaarde om tot een goede hulpverlening te kunnen komen. Indien u niet naar een afspraak kunt komen, ongeacht de reden, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren per email door te geven. Indien de afspraak te laat of niet door u wordt afgezegd, wordt
een tarief van € 45,- per gemiste afspraak in rekening gebracht als een gedeeltelijke vergoeding voor verlies van de gereserveerde behandeltijd. Hiervoor krijgt u een rekening thuis gestuurd. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Meer informatie over contractvrij werken

De voordelen van contractvrij werken zijn onder meer de vrijheid in het kiezen van je behandelaar en behandelduur, bescherming van je privacy en een behandeling op maat in plaats van strikt opgelegde behandelmethodes en technieken. Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. 

Het nadeel van contractvrij werken is dat je de kosten van de behandeling zelf vooruit moet betalen, waarna je zelf jouw factuur indient bij jouw zorgverzekeraar voor vergoeding. Je moet dan mogelijk een deel (variërend van 0 tot maximaal 45%) zelf betalen, afhankelijk van je verzekering.

Hou er verder rekening mee dat je ziektekostenverzekering een minimaal algemeen eigen risico kent van € 385,- per jaar. Als je nog geen andere kosten hebt gemaakt kan het zijn dat je deze € 385,- zelf dient te betalen. 

Voor de basisverzekering heb je de keuze uit diverse varianten: bijvoorbeeld een restitutiepolis, een combipolis, een budgetpolis of een naturapolis. Heb je een naturapolis of een budgetpolis, dan vergoedt jouw zorgverzekeraar ongeveer 50 tot 80% van de behandeling. Heb je een restitutiepolis, dan wordt de behandeling meestal tussen de 75% en 100% vergoed.

Van belang is om te weten dat volgens artikel 13 van de Zorgverzekeringswet de vergoeding niet zo laag mag zijn dat het voor de verzekerden een ‘hinderpaal’ is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking en/of oriëntatie gesprek