Veel voorkomende klachten

Herkennen jullie één of meerdere van de onderstaande klachten?

Elke ouder maakt zich wel eens zorgen over de ontwikkeling van zijn/haar kind. Indien deze zorgen langer blijven bestaan en/of uw kind vast lijkt te lopen in zijn ontwikkeling, dan kan het inschakelen van een psycholoog uitkomst bieden. Vaak kan dit snel tot verbetering leiden. Hieronder vindt u een overzicht en beschrijving van veel voorkomende psychische klachten bij kinderen en jongeren.

Kinderen

Veel kinderen groeien vrolijk en zonder problemen op. Ze kunnen goed meekomen op school en hebben het naar hun zin. Soms verloopt de ontwikkeling op school, thuis of in de sociale omgeving minder goed door omstandigheden binnen of buiten het kind en is er behoefte aan professionele hulp. Het inschakelen van een psycholoog kan dan uitkomst bieden. Vaak kan dit snel tot verbetering van de klachten leiden. Hieronder vindt u een overzicht en beschrijving van veel voorkomende psychische klachten bij kinderen.

Jongeren

Iedereen zit wel eens niet lekker in zijn vel. Maar wanneer je al een tijdje het gevoel hebt dat je leven niet loopt zoals jij zou willen en/of je het gevoel hebt weinig grip op je problemen te hebben, dan kan het goed zijn om de hulp van een psycholoog in te schakelen. Samen met jou wordt bekeken hoe je het beste geholpen kunt worden. Jouw ouders worden in overleg met jou bij de behandeling betrokken. Het doel is dat je weer beter kunt functioneren en hierdoor voldoende vertrouwen hebt om zelf verder te kunnen. Hieronder kan je lezen welke klachten vaak voorkomen bij jongeren.

Angst

Iedereen is wel eens bang. Dat is maar goed ook, want angst is gezond en beschermt je tegen gevaar. Als je bijvoorbeeld bang bent om je pijn te doen, let je goed op of kan je extra snel reageren op een gevaarlijke situatie. Maar soms hebben kinderen en jongeren last van angst terwijl er niet echt groot gevaar is. Bijvoorbeeld bang zijn om een onvoldoende te halen, bang zijn voor ongevaarlijke honden of bang zijn dat anderen je niet leuk vinden. Deze angsten beschermen je niet, maar zitten je eerder in de weg. Als uw kind hier last van heeft is het goed om dit psychologisch te behandelen, zodat de angsten minder worden en uw kind weer de dingen kan doen die hij/zij leuk vindt. Als de angst ontstaan is door een of meerdere vervelende gebeurtenissen wordt dit (deels) met EMDR behandeld. Als dit niet het geval is, is cognitieve gedragstherapie de aangewezen behandelmethode.

Gedragsproblemen

Sommige kinderen worden erg snel boos en gedragen zich opstandig. Anderen zijn onrustig of druk, of liegen tegen hun ouders. Deze zogenoemde gedragsproblemen zijn vaak een teken dat uw kind zich niet goed voelt. Tijdens psychologische diagnostiek en/of behandeling proberen we de oorzaak hiervan te ontdekken en op te lossen. Ook kan er met het kind geoefend worden met het verminderen van het probleemgedrag zelf, bijvoorbeeld om minder snel boos te worden. Afhankelijk van de ernst van de klachten is het soms nodig om door te verwijzen naar meer gespecialiseerde zorg.

Sociale problemen

Er zijn kinderen die erg verlegen zijn, die (bijna) geen vriendjes hebben of gepest worden. Vaak hebben deze kinderen weinig zelfvertrouwen en vinden ze het moeilijk om zich te hanteren in sociale situaties. In de behandeling kunnen we werken aan het vergroten van zelfvertrouwen en het opdoen van praktische vaardigheden in sociale situaties. Hier gaat ook mee geoefend worden. Als er sprake is van negatieve herinneringen over het pesten, is EMDR mogelijk.

Ontwikkelingsproblemen of het vermoeden van autisme (ASS)

Er zijn kinderen die onvoldoende contact maken en sociaal onhandig gedrag vertonen. Of hun ontwikkeling loopt achter ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Wellicht vraagt u zich af of er bij uw kind sprake is van autisme of een andere beperking in de ontwikkeling. Het is mogelijk dit te onderzoeken en hierbij de juiste begeleiding te bieden. Afhankelijk van de ernst van de klachten is het soms nodig om door te verwijzen naar meer gespecialiseerde zorg.

Overige klachten

Ook voor de behandeling van slaap- en eetproblemen, onzindelijkheid, ADHD en dwangstoornissen kunt u terecht bij Blossom.

Depressie en somberheid

Kinderen en jongeren die last hebben van depressie hebben vaak geen zin meer in de dingen waar ze voorheen wel van genoten. Sommige kinderen en jongeren willen niet meer naar school, niet meer eten of niet meer slapen. Ook kan het voorkomen dat kinderen moeilijk slapen of juist alleen nog maar in hun bed willen liggen. Prikkelbaarheid, verdrietig zijn of veel huilen kunnen ook duiden op een depressie. Als uw kind hier last van heeft, is het belangrijk dat hij of zij psychologische behandeling krijgt. Dit zal vooral bestaan uit cognitieve gedragstherapie (CGT), eventueel aangevuld met EMDR, schematherapie en mindfulness. Deze methoden zijn bewezen effectief en kunnen ervoor zorgen dat uw kind zich in relatief korte tijd weer beter voelt.

Trauma

Uw kind kan nog erg veel last hebben van een traumatische gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, aanranding, overlijden in de omgeving of gepest zijn. Sommige kinderen en jongeren voelen zich hierdoor verdrietig of angstig. Ook zijn er kinderen en jongeren die vaak aan de gebeurtenis terugdenken, erover dromen of bepaalde dingen niet meer durven te doen. Door middel van o.a. EMDR, kan uw kind snel geholpen worden, waardoor ze  gebeurtenissen verwerken en een plekje kunnen geven.

Opvoeding of gezinsproblemen

Is er in uw gezin veel ruzie, of lusiteren uw kinderen slecht naar u als ouder? Kinderen opvoeden is niet makkelijk en een beetje steun is soms prettig. Samen met een psycholoog kunt u kijken naar de oorzaken van deze problemen en o.a. werken aan praktische oplossingen.

Schoolproblemen

Sommige kinderen hebben problemen op school. Ze zijn bijvoorbeeld onrustig in de klas, opstandig of hebben moeite om mee te komen. Andere kinderen vervelen zich juist of zijn erg teruggetrokken. Bij al deze problemen is het goed om naar de oorzaak te kijken, eventueel met behulp van diagnostiek. Zodat jullie met de juiste adviezen (ook eventueel aan school) weer op weg geholpen kunnen worden.

Lichamelijke klachten

Voor sommige klachten kan geen of onvoldoende lichamelijke oorzaak gevonden worden. Psychologische behandeling kan dan helpen de klachten te verminderen en/of te accepteren.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking en/of oriëntatie gesprek